Orlando Logo
  • Office
  • Office
  • Office
  • Office

Υψηλού επιπέδου λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες από το 2005

Οι ιδρυτές της εταιρείας, Θεόδωρος Μαλτζής και Άρης Μαλτζής, διαθέτουν πολύχρονη ενασχόληση από όλες τις διοικητικές θέσεις της οικονομικής πυραμίδας σε μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως του χρηματοοικονομικού τομέα, καθώς και πολύχρονη εμπειρία από το 1989, από τη λειτουργία λογιστικών γραφείων.


Στόχος της εταιρείας αποτελεί:

α) η θωράκιση της κάθε οικονομικής μονάδας σε λογιστικά, φορολογικά και εργατικά θέματα και
β) η παροχή συμβουλών γα την προώθηση των επιχειρηματικών σχεδίων και της οικονομικής ανάπτυξης της κάθε οικονομικής οντότητας.

Για το λόγο αυτό η εταιρεία «ΜΑΛΤΖΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» έχει δημιουργήσει αντίστοιχα τμήματα στην οργανωτική της πυραμίδα, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ, κατάλληλα επανδρωμένα σε στελεχιακό δυναμικό για την πληρέστερη υλοποίηση των στόχων της. Τα στελέχη της εταιρείας μας είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών με συνεχή επιμόρφωση στις νέες εξελίξεις μέσω σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και με πλήρη εξειδίκευση στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών.

Από το καλοκαίρι του 2017 οι διεθνείς δραστηριότητες της εταιρείας αναπτύσσονται από την εταιρεία του ομίλου «MAT CONSULTANTS LTD», με έδρα την Κύπρο και παρέχονται από εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς. Αιτία του διαχωρισμού αυτού αποτέλεσε η επιθυμία για ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στην οικονομική ανάλυση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών με εξειδικευμένα στελέχη του χώρου.

Η ομάδα μας Στη διάθεσή σας πάντα.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΛΤΖΗΣ
Team Member 1
Εταίρος της εταιρείας
ΑΡΗΣ ΜΑΛΤΖΗΣ
Team Member 1
Εταίρος της εταιρείας
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΑΗ
Team Member 1
Στέλεχος της εταιρείας
ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΑΦΟΓΕΩΡΓΟΥ
Team Member 1
Στέλεχος της εταιρείας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΡΑΤΖΗ
Team Member 1
Στέλεχος της εταιρείας
ΒΙΚΗ ΜΠΟΡΑΚΑΪ
Team Member 1
Στέλεχος της εταιρείας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ
Team Member 1
Στέλεχος της εταιρείας
ΒΙΒΗ ΚΟΛΕΝΤΖΑΡΙΔΟΥ
Team Member 1
Στέλεχος της εταιρείας
ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ
Team Member 1
Στέλεχος της εταιρείας

ενδεικτικοί κλάδοι δραστηριοτήτων. εταιρείες από όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Μέχρι σήμερα παρέχουμε υπηρεσίες σε εταιρείες παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εκμετάλλευσης ακινήτων, τροφίμων, ποτών και παγωτών, οπτικών ειδών, ενδυμάτων, οικιακού εξοπλισμού, προϊόντων χαλυβουργίας δομικών υλικών, ειδών συσκευασίας, αγροτικές, δικηγορικές, μεταφορικές και πολλές ακόμα.

Mari Recycling
Varangis
Nippon
Precious Arvanitidis
Κατώγι Αβέρωφ
στροφιλιά
Inrepack
Palet
Gree
Fluo
Qualia
Innoetics
Philergy
Hellenic Fields
Χαράκογλου
Bing Bang
Pharos
Letinparc

Θέλετε να σας βοηθήσουμε?

Αν χρειάζεσται άμεση επίλυση χρηματοοικονομικών θεμάτων επικοινωνήστε μαζί μας.